Family of Madeleine ROY

Husband: (unknown)
Wife: Madeleine ROY ( - )
Marriage 17 Nov 1990 Hamilton, Waikato, N.Z.

Wife: Madeleine ROY

Name: Madeleine ROY
Sex: Female
Father: -
Mother: -