See also

Family of Marie Josephe PROULX

Husband: (unknown)
Wife: Marie Josephe PROULX ( - )
Marriage 26 Jul 1756 St-Thomas-de-Mon, PQ, Canada

Wife: Marie Josephe PROULX

Name: Marie Josephe PROULX
Sex: Female
Father: Louis PROUX (1696- )
Mother: Marie DUFRESNE (1706- )